תחנות דלק 

.
תחנת דלק, א.ת. סגולה, פתח-תקוה. אדריכלות: רפי כרמי..
.
תאור הפרוייקט שטח במ"ר לקוח סטטוס
תחנת דלק ראש פינה 200 י.ש.ר.ש  תחנות בע"מ מאוכלס
תחנת דלק א.ת. סגולה, פ"ת 210 י.ש.ר.ש תחנות בע"מ מאוכלס
תחנת דלק הלידו     מאוכלס
תחנת דלק שנקר, פ"ת   חברת דלק מאוכלס
.
תחנת דלק שנקר, פ"ת
.
תאור הפרוייקט שטח במ"ר לקוח סטטוס
תחנת דלק הלידו     מאוכלס
תחנת דלק שנקר, פ"ת   חברת דלק מאוכלס
 
תחנת דלק, ראש-פינה. אדריכלות: אבישי טאוב
Bookmark and Share