מבני משרדים 

.
בית בוני בנין, רעננה. אדריכלות: מוריס גוליאק..
.
תאור הפרוייקט שטח במ"ר לקוח סטטוס
בית בוני בנין, רעננה 4,200 בוני בנין בביצוע
בית אזורית תמר מועצה 880 מועצה אזורית תמר מאוכלס
.
מועצה אזורית תמר. אדריכלות: האוסמן אדריכלים.
Bookmark and Share